شهرداری منطقه 6

  • مدیر - فخرالدین سلیمانی
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - ک.پ : 1434663473
  • ، ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 6 - اداره زیباسازی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 6 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 6 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 6 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 6 - ناحیه 3 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 6 - ناحیه 4 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 6 - ناحیه 5 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 6 - ناحیه 6 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 6 - کد 601 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 6 - کد 602 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 6 - کد 603 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 6 - کد 604 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 6 - کد 605 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 6 - کد 606 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 6 - کد 607 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
ارزیابی