شرکت کیمیا تدبیر کیان

  • مدیر - حسینی
  • مرکزی - اراک - سه راه خمین - شهرک صنعتی شماره 1 -خ. کاوشگران - خ. سرداران