دکتر علی جباری

  • مدیر - علی جباری
  • تهران - منطقه 9 - دامپزشکی - نرسیده به خیابان 21 متری جی - جنب مسجد اولیا - درمانگاه هاشمی - ک.پ : 1349744381
  • ،