دکتر ابوالحسن مصاحب

  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. الوند - خ. 27 - پ. 1 - ط. اول - ک.پ : 1516618613
  • ،
مستقردر :

بیمارستان نیکان - بیمارستان
ارزیابی