طب پویش پردیس

  • مدیر - تقی زاده
  • تهران - منطقه 12 - مجاهدین اسلام - روبروی بیمارستان شفایحیاییان - پ. 423 - ک.پ : 1154938113