ایران تک صنعت

  • مدیر - ابوالقاسم آل صادق
  • تهران - منطقه 9 - مهرآباد جنوبی - خ. شیشه و گاز - ک. وادی زاده - پ. 23 - ک.پ : 1386633711