صنایع اکستروژن مهدی

  • مدیر - علی اکبر زاغری
  • شهر ری - شمس آباد - شهرک صنعتی - بلوار نارنجستان - گلبرگ 6 - پ. 22 - ک.پ : 1834174883
ارزیابی