پلی فلکس

  • مدیر - عباسی
  • تهران - منطقه 19 - صالح آباد غربی - خ. کلهر - خ. عابدی - پ. 18 - ک.پ : 1885716855