بانک ملی - شعبه مهرآباد جنوبی - کد 219

  • تهران - منطقه 9 - مهرآباد جنوبی - روبروی پایگاه یکم شکاری - نرسیده به بیمارستان شریعت رضوی - ک.پ : 1385693151
  • ،