شرکت ادیب (پارسا فن آوری ادیب)

  • مدیر - مهدی کاردان
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. پاکستان - ک. حکیمی - پ. 14