شرکت خدمات هوایی پارس

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 4 - جنب گمرک مرکزی فرودگاه مهرآباد - ک.پ : 1387833511
  • ، ، ، ،