شرکت ستاره ممتاز (رشته بری)

  • مدیر - حسن ساروقی
  • مرکزی - اراک - سه راه خمین - شهرک صنعتی 2 (ایبک آباد) - خ. یاس یکم