سازمان هواپیمایی کشوری

  • تهران - منطقه 9 - م. آزادی - خ. معراج - ک.پ : 1387835351
روابط عمومی

ایران - تهران
زیرمجموعه‌ی :

وزارت راه و شهرسازی - وزارت راه و شهرسازی
ارزیابی