شرکت تعاونی مجتمع اقتصادی صنعتی گزل

  • مدیر - محمد صفری
  • اردبیل - مشگین شهر - اردبیل - کیلومتر 8 - بین کارخانه کبریت و رب مشگین