قائم

  • مدیر - مجید زینعلی
  • مرکزی - اراک - شهرک صنعتی خیرآباد - خ. 106 - داخل بازارچه صنعت