شرکت تدبیر کالای جم

  • مدیر - علی رضا پورعباسی
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - خ. روانپور - پ. 1