یاس

  • مدیر - نعیمی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - آزادی - نرسیده به زیرگذر مارالان - جنب قنادی کوماج