شوریده

  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - خ. پاستور شرقی - ک.پ : 1316835611
مستقرها :

دکتر داریوش مهدی برزی - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر سیدحمید قاضی میرسعید - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر سیده شیرین عزیز جلالی - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر علی رضا کریمی یزدی - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر محسن وریانی - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر محمدرضا منصوری - فوق تخصص شبکیه
دکتر محمد محسنی - متخصص گوش حلق و بینی
ارزیابی