ثامن الائمه - شعبه رجایی شهر - کد 46

  • البرز - کرج - رجایی شهر (گوهردشت) - فلکه دوم - جنب دفتر پست