شرکت صنایع مفتولی تاکستان

  • مدیر - حسین باقرزاده خرسندی
  • تهران - منطقه 10 - م. جمهوری - ساختمان 790 - ط. دوم - واحد 13 - ک.پ : 1345734538
کلمات کلیدی :

مفتول

|

مفتول فلزی

ارزیابی