سلامی

  • مدیر - اسدی
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - بین خیابان حافظ و شیخ هادی - ساختمان آلومینیوم - ط. سوم شمالی - واحد 320 و 316 - ک.پ : 11397