انرژی سازان آفتاب (آبگرمکن خورشیدی)

  • تهران - منطقه 21 - جاده مخصوص - کیلومتر 11 - خ. 29 - شرکت تهران مو - واحد انرژی سازان آفتاب - ک.پ : 3153613111
کلمات کلیدی :

انرژی

|

بهره وری

|

بهینه سازی

انرژی سازان آفتاب (آبگرمکن خورشیدی) در یک نگاهطراحی و تولید سیستمهای آبگرمکن خورشیدی و حمامهای خورشیدی - تولید برق و روشنایی از نورخورشید
ارزیابی