قاسمی

  • مدیر - حبیب قاسمی ده آبادی
  • تهران - منطقه 12 - مولوی - ک. افتخاریان - ک. عرب دفتر - قبل از گرمابه ولی عصر - پ. 11 - ک.پ : 11697
  • ،