سرای محله دستغیب

  • تهران - منطقه 9 - استادمعین - خ. دستغیب - مرکز آموزشهای حیدری - ک.پ : 97111
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 9 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی