دکتر عادل کریم زاده

  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - روبروی بیمارستان ساسان - ش. 90 - ک.پ : 1416693553
مستقردر :

بیمارستان البرز - بیمارستان
ارزیابی
دکتر عادل کریم زاده مریم : دکتر عادل کریم زاده
من برای مراقبت های بارداری تحت نظر دکتر کریم زاده هستم و میتونم بگم ایشون یکی از بهترین متخصص های نازایی و زایمان هستن