شهرداری منطقه 19 - معاونت امور شهری و محیط زیست

  • تهران - منطقه 19 - بزرگراه سعیدی - شهرک دولتخواه - خ. شکری - نبش کوچه چهاردهم
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 19 - مناطق و نواحی شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 19 - اداره ساماندهی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 19 - اداره محیط زیست - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 19 - خدمات شهری - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 19 - کلینیک گل و گیاه - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 19 - واحد زیباسازی - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی