بیمارستان پارسا

  • مدیر - عسگری
  • تهران - منطقه 11 - ولی عصر - بین خیابان مختاری و مولوی - ایستگاه دلبخواه - پ. 278 - ک.پ : 1339895161