کارخانه انعطاف صانع (لرزه گیر)

  • مدیر - زندی
  • سمنان - گرمسار - شهرک صنعتی فجر - م. بنفشه - خ. بنفشه شرقی