شهرداری منطقه 8

  • مدیر - محمدمهدی شادالویی
  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) غربی - م. نبوت (هفت حوض) - نبش خیابان ارجمند - ک.پ : 1648883611
  • ، ، ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

روابط عمومی - کفایی محمدنژاد

ایران - تهران - منطقه 08 - م. نبوت (هفت حوض) - ضلع غربی - نبش خیابان ارجمند - ساختمان شهرداری - ط. سوم - ک.پ : 1648883611
ارزیابی