شهرداری منطقه 8

  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) غربی - م. نبوت (هفت حوض) - نبش خیابان ارجمند - ک.پ : 1648883611
  • ، ، ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

روابط عمومی - کفایی محمدنژاد

ایران - تهران - منطقه 08 - م. نبوت (هفت حوض) - ضلع غربی - نبش خیابان ارجمند - ساختمان شهرداری - ط. سوم - ک.پ : 1648883611
زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 8 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 8 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 8 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 8 - ناحیه 3 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 8 - کد 802 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 8 - کد 803 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 8 - کد 804 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
ارزیابی