جام جم

  • مدیر - داود داودی زاده جلگه
  • تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی - بلوار معلم - خ. عباسی - ک.پ : 1371675813