مجتمع قضایی خانواده - ش. 2

  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - ضلع شمالی - ک. صانعی - ک.پ : 1969913111
  • ، ،
ارزیابی
حضور محترم حاج آقا بیات علی اسعد : حضور محترم حاج آقا بیات
با عرض سلام و تشکر بنده علی اسعد کتیرایی در رابطه با دختر بنده یاسمین کتیرایی زن قدیم بنده به نام علم ناز حسن زاده فرزند علی صادره از سلماس ایشان با گذاشتن خانه. مادرشان دوباره شما اجازه دادید برای یکبار خروج موقع برای 6 ماه که ایشان به تعهد هاای خود عمل نکردن. و همچنین بنده حضانت کامل دخترم را دارم .در حال حاضر ایشان(علم ناز حسن زاده) مکرا به ایران میاید و میروید و دختر بنده را هنوز تحول نداده خواهشمند از حضور جناب عالی تقاضا دخترم را از شما دارم یا اینکه به گفته جناب عالی خانه آنها را مصادره بفرمایید با کمال تشکر علی اسعد کتیرایی