ثامن الائمه - شعبه مصلی - کد 239

  • فارس - فسا - بلوار بهشتی - جنب مصلی