سایپا - کد 1116

  • مدیر - یوسف احمدیان
  • تهران - منطقه 8 - تهران نو - ایستگاه فرودگاه - پ. 1066 - ک.پ : 1684895514
  • ،