شرکت کانال پارس سیستم (پروفیل)

  • مدیر - بهروز زینالی
  • تهران - منطقه 6 - بهشتی (عباس آباد) - جنب استانداری - ساختمان کاج - واحد 48 - ک.پ : 1587854154