بانک صادرات - شعبه آذربایجان وصفنارد - کد 2969

  • تهران - منطقه 17 - ابوذر (فلاح) - خ. سجاد جنوبی - م. بهاران - خ. عسگری - خ. سلامت - ک.پ : 1368784741
  • ،