صادقی

  • مدیر - مهدی صادقی
  • یزد - یزد - جاده خضرآباد - کیلومتر 3 - روبروی پایانه مسافربری
کلمات کلیدی :

آهن

|

ساختمانی

|

صنعتی

|

فروش آهن

ارزیابی