ش. 150 - جلیلی، مصطفی

  • مدیر - مصطفی جلیلی
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - بالاتر از میدان پاستور - نرسیده به آذربایجان - پ. 738 - ک.پ : 1318874713
  • ،