شرکت عمران و توسعه شهرک قدس

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - خ. خوردین - بعد از چهارراه هرمزان
  • ،
ارزیابی