شرکت صدف

  • مدیر - مرتضی حسنی
  • زنجان - زنجان - شهرک صنعتی شماره 1 (علی آباد) - خ. تیر
ارزیابی