مدیران پارس

  • مدیر - اخوان مهر - نبوی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - خ. هویزه - پ. 169 - ک.پ : 1533717811
  • ،