شرکت توسعه معادن کوثر

شرکت توسعه معادن کوثر در یک نگاهشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر در حال حاضر با در دست داشتن مجوز بهره برداری (پروانه بهره برداری) از پانزده معدن سنگ تزئینی ، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سنگ تزئینی در کشور می باشد . با توجه به خصوصیات مورد نظر و تقاضای بازار جهانی از سنگ معدن مرمر باباشوراب و مرمریت گوهره خرم آباد طی سالهای گذشته ، شرکت تولیدات این معادن را بصورت کوپ در بازارهای داخلی و بین المللی عرضه می کند .
ارزیابی