دکتر حبیب اله بلداجی

  • مدیر - حبیب اله بلداجی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ساختمان پزشکان ایران پزشک - ط. اول - ک.پ : 1533753115
  • ،