دکتر هادی صدیق

  • مدیر - هادی صدیق
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ساختمان پزشکان ایران پزشک - ط. اول - ک.پ : 1533753115
  • ،