شرکت بسامد آزما

  • مدیر - شهاب عبدلی
  • تهران - منطقه 2 - بزرگراه جناح - خ. صالحی - خ. حسین مردی - خ. بایندریها - ک. امرالاهی - بن بست اکبری - پ. 17