شرکت پلی اوره تان ایران

  • مدیر - بابک یونسی زاده
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. پنجم - پ. 24 - ک.پ : 1533684393
  • ، ،
ارزیابی