حدادیان (حلقه)

  • تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی - بلوار معلم - گاراژ فرحزادی - ک.پ : 1374657818
ارزیابی
صنائع مفتولي توليد انواع حلقه هاي صنعتي إز يك سانت تا  صد سانت إز مفتول ٢تا٨ميليمتر حسین : صنائع مفتولي توليد انواع حلقه هاي صنعتي إز يك سانت تا صد سانت إز مفتول ٢تا٨ميليمتر
توليد كنده تمام قطعات مفتولي