ش. 118 - جعفرزاده، عسگر

  • مدیر - عسگر جعفرزاده
  • تهران - منطقه 10 - قزوین - خ. سبحانی (16 متری امیری) - بالاتر از سینما جی - پ. 108 - ط. دوم موسسه مالی اعتباری قوامین - ک.پ : 1353914179
  • ،