اعتماد - سازمان ملی جوانان

  • مدیر - علاالدین اعتماد اهری
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - فاز 1 - خ. مهستان - ک. 14 - تعاونی فرهنگی آموزشی راه رشد - ک.پ : 1465834361
  • ،