کارخانه پتروشیمی اصفهان

  • مدیرعامل - یاسر ضیایی
  • اصفهان - اصفهان - بزرگراه آزادگان - کیلومتر 5