ثامن الائمه - شعبه دامغان - کد 58

  • سمنان - دامغان - امام خمینی